lørdag 14. august 2010

Grashoppe i Nederland
Dette er ei grashoppe. Vi fann den i Nederland når vi var og besøkte tanta til mormor. Eg var ute med der det var mykje gras og så høyrte vi mykje grashoppelydar og så klarte vi å fange éin. Dette her er pappa som held den og no er den veldig rolig. 

Etterpå så hoppa den vidare og gikk sikkert tilbake til vennane sine. 


Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar